ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด  
     
 
 
     
 

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด "90 วัน ปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย" วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 - 30 เมษายน 2564

 
  เอกสารแนบ ดาวน์โหลด :  
  สร้างเมื่อ : 28-01-2564  

 

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai