จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563  
     
 
 
     
 

20 กุมภาพันธ์ 2563 จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

ด้วยจังหวัดเชียงราย ได้กำหนดออกให้บริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. ณ ตลาดกลางเทศบาลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

 
  เอกสารแนบ ดาวน์โหลด :  
  สร้างเมื่อ : 2020-08-09 18:50:09  

 

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai