การดำเนินงานภัยแล้ง  
     
 
 
     
 

24 มีนาคม 2563 การดำเนินงานภัยแล้ง

23-24 มีนาคม อบต.จอมหมอกแก้วได้จัดส่งน้ำโดยรถบรรทุกน้ำ เพื่อแจกจ่ายให้กับราษฎรในหมู่บ้านหนองผักเฮือด หมู่ที่ 10 ต.จอมหมอกแก้ว

 
  เอกสารแนบ ดาวน์โหลด :  
  สร้างเมื่อ : 2020-08-09 18:44:22  

 

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai