วันต่อต้านการทุจริตสากล (International Anti-Corruption Day)  
     
 
 
     
 

07 ธันวาคม 2561

วันต่อต้านการทุจริตสากล (International Anti-Corruption Day)

วันต่อต้านการทุจริตสากล (International Anti-Corruption Day) ตรงกับวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ในฐานะเครือข่าย ป.ป.ช.ภาคส่วนราชการท้องถิ่น

 

 
  เอกสารแนบ ดาวน์โหลด :  
  สร้างเมื่อ : 2020-08-08 21:19:29  

 

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai