ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ จัดการ
1 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการวางท่อขยายไหล่ทางพร้อมบ่อพัก ซอย 2 ม.1 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อคสล. พร้อมบ่อพักและถมดิน ซอย 7 หมู่ 6 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
3 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการวางท่อคสล. พร้อมบ่อพักและถมดิน ซอย 7 หมู่ 6 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
4 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางวางท่อคสล. พร้อมบ่อพักและถมดิน ซอย 7 หมู่ 6 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อคสล.พร้อมบ่อพักและถมดิน ขยายไหล่ทาง ซอย 7 ม.6 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
6 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักและถมดิน ขยายไหล่ทาง ซอย 7 หมู่ 6 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
7 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักและถมดิน ขยายไหล่ทาง ซอย 7 หมู่ 6 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
8 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักและถมดิน ขยายไหล่ทาง ซอย 7 หมู่ 6 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บริเวณหนองอ้อมดอย หมู่ 1 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
10 ประกาศการประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บริเวณหนองอ้อมดอย หมู่ 1 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
11 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บริเวณหนองอ้อมดอย หมู่ 1 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
12 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2-3 หมู่ 11 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
13 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2-3 หมู่ 11 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2-3 หมู่ 11 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
15 การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
16 เผยแพร่การจัดจ้างโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลจอมหมอกแก้ว Download รายละเอียดเพิ่มเติม
17 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลจอมหมอกแก้ว Download รายละเอียดเพิ่มเติม
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลจอมหมอกแก้ว Download รายละเอียดเพิ่มเติม
19 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. เลียบคลองชลประทานทางเข้าสุสาร หมู่ 5 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
20 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคสล. เลียบคลองชลประทานทางเข้าสุสาร หมู่ 5 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล. เลียบคลองชลประทานทางเข้าสุสาร หมู่ 5 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
22 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล. เลียบคลองชลประทานฝั่งตะวันตก จากถนนทางหลวงชนบทที่ 1003 หมู่ 5 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
23 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการโครงการก่อสร้างถนนคสล. เลียบคลองชลประทานฝั่งตะวันตก จากถนนทางหลวงชนบทที่ 1003 หมู่ 5 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล. เลียบคลองชลประทานฝั่งตะวันตก จากถนนทางหลวงชนบทที่ 1003 หมู่ 5 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
25 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
26 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการต่อเติมหลังคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.จอมหมอกแก้ว Download รายละเอียดเพิ่มเติม
27 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอย 4 -8 บ้านหนองผักเฮือด 10 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
28 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทานเข้าสุสานบ้านป่าแดง หมู่ที่ 5 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
29 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
30 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
31 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
32 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
33 ประชาสัมพันธ์แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.3) งวดที่ 1 (ระยะเวลา ต.ค.62-มี.ค.63) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
34 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย.-มิ.ย.63 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
 
     

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai