กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุจอมหมอกแก้ว

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุจอมหมอกแก้ว วันกิจกรรมคิกออฟการบริหารจัดขยะหมู่บ้านนำร่อง พร้อมโรงเรียนผู้สูงอายุ