ค้นหา

เข้าสู่ระบบ
Written on 09 สิงหาคม 2017, 15.20 by patcharin
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ อบต.จอมหมอกแก้ว เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559...
Written on 16 มิถุนายน 2017, 15.26 by patcharin
อบต.จอมหมอกแก้วเชิญชวนร่วมกิจกรรม   “โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน”    เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระ...


Written on 05 กรกฏาคม 2017, 15.32 by patcharin
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน   กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีตำบลจอมหมอกแก้วได้เข้าร่วม "โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน" ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจอ...
Written on 13 มิถุนายน 2017, 15.02 by patcharin
กิจกรรมแปรรูขยะรีไซเคิล   โครงการส่งเสริมบริหารจัดการขยะในพื้นที่ "กิจกรรมแปรรูปขยะรีไซเคิล" เมื่อวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม อบต.จอมหมอ...


Written on 18 สิงหาคม 2017, 11.29 by patcharin
  รายงานการประชุมสมัยวิสามัญที่ 3 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560...
Written on 07 สิงหาคม 2017, 14.31 by patcharin
  รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2  ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560...


Written on 31 มกราคม 2014, 15.32 by patcharin
กิจกรรมอุ้ยชวนลูกหลานฯ  


Written on 09 สิงหาคม 2017, 15.03 by admin1
ประชาสัมพันธ์การเสนอราคาโครงการจ่ายขาดเงินสะสม
Written on 09 สิงหาคม 2017, 11.53 by admin1
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.และวางงท่อคสล. ม.7...

 

Written on 13 ตุลาคม 2016, 00.00 by patcharin
รายงานสถานะการเงิน-การคลัง-ไตรมาส-4-ปีงบประมาณ-2559 รายงานสถานะการเงิน การคลัง ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2559 (กรกฎาคม - กันยายน 2559)...
Written on 28 กันยายน 2016, 00.00 by patcharin
โครงการปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โครงการปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านป่าอ้อย  ...

นายก อบต.จอมหมอกแก้ว

นายเสวศ สมบูรณ์

นายก อบต.จอมหมอกแก้ว

ปลัด อบต.จอมหมอกแก้ว

 

นายดิเรก  วาสนา

ปลัด อบต.จอมหมอกแก้ว

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

PTT Oil Price