ค้นหา

เข้าสู่ระบบ
Written on 16 มิถุนายน 2017, 15.26 by patcharin
เชิญชวนร่วมกิจกรรม   “โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน”    เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเ...
Written on 06 ตุลาคม 2016, 15.00 by patcharin
ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น...


Written on 13 มิถุนายน 2017, 15.02 by patcharin
กิจกรรมแปรรูขยะรีไซเคิล   โครงการส่งเสริมบริหารจัดการขยะในพื้นที่ "กิจกรรมแปรรูปขยะรีไซเคิล" เมื่อวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม อบต.จอมหมอ...
Written on 09 ธันวาคม 2016, 21.50 by patcharin
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล    นายเสวศ สมบูรณ์ นายก อบต.จอมหมอกแก้ว พร้อมด้วยรองนายก อบต. ปลัด อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ในสังกัดร่วมกิจกรรม  &...


Written on 20 มิถุนายน 2017, 10.40 by patcharin
  ขอเชิญชวนประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา อบต.สมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประช...
Written on 20 มิถุนายน 2017, 10.37 by patcharin
  ประชาสัมพันธ์ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.สมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี 2560  ...


Written on 31 มกราคม 2014, 15.32 by patcharin
กิจกรรมอุ้ยชวนลูกหลานฯ  


Written on 23 มิถุนายน 2017, 09.52 by admin1
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมม.9...
Written on 23 มิถุนายน 2017, 09.51 by admin1
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมม.8เชื่อมม.7...

 

นายก อบต.จอมหมอกแก้ว

นายเสวศ สมบูรณ์

นายก อบต.จอมหมอกแก้ว

ปลัด อบต.จอมหมอกแก้ว

 

นายดิเรก  วาสนา

ปลัด อบต.จอมหมอกแก้ว

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

PTT Oil Price